ParkOne Privatlivspolitik

Lokationsdata og brug af lokationsdata

 • ParkOne indsamler lokations data for at kunne levere den nødvendige service.
 • ParkOne indsamler data om fysisk aktivitet for at kunne levere den nødvendige service.

Hvis du som bruger ikke giver tilladelse til at ParkOne kan opsamle lokationsdata vil ParkOne ikke virke efter hensigten.

For at ParkOne kan give advarsler når brugeren kører væk fra en aktiv parkering, og ParkOne ikke er aktiv på enheden, skal ParkOne have tilladelse til at indsamle lokationsdata i baggrunden.

For at ParkOne kan give advarsler når brugeren kører væk fra en aktiv parkering, og ParkOne ikke er aktiv på enheden, skal ParkOne have tilladelse til at indsamle data om fysisk aktivitet i baggrunden.

Personlige og følsomme oplysninger

ParkOne’s privatlivspolitik beskriver hvordan ParkOne bruger de data og oplysninger vi indsamler om brugeren ved brug af ParkOne appen.

Definition af personlige oplysninger

Personlige oplysninger er enhver information der kan henføres til dig som person.

Når du bruger ParkOne appen indsamler vi en del oplysninger der kan henføres til dig som person.

Dette sker når du tilmelder dig og ved brug af ParkOne appen.

Formål med indsamling af personlige data

ParkOne indsamler kun de mindst nødvendige oplysninger om vores brugere for at kunne udføre de ydelser de er tiltænkt.

ParkOne indsamler personlige oplysninger for at kunne leve op til lovgivning og regler på området.

ParkOne følger de til en hver tid gældende regler for GPPR

Parkeringsoplysninger

Personlige oplysninger indsamles så vi kan dokumentere over for parkerings operatører at der har fundet en gyldig parkering sted. Herunder

 • hvilket køretøj/ registrerings­nummer parkeringen er
  oprettet til
 • tidspunkt den pågældende parkering er startet og
  stoppet
 • zone/område parkeringen er oprettet i.

Deling af oplysninger

ParkOne deler kun oplysninger med andre for at kunne udføre den ønskede service.

De parter ParkOne deler indsamlede oplysninger med er:

 • Parkeringsoperatører (F.eks. Københavns Kommune)
 • Revisorer
 • Betalingstjenester (F.eks. MobilePay)

Betaling

ParkOne registrerer oplysninger om betaling, herunder:

 • navn på kortindehaver
 • beløb
 • andre oplysninger der er nødvendige for at kunne
  gennemføre og dokumentere en betaling.

Brug af lokations data til andet.

ParkOne benytter også lokationsdata for at kunne tilbyde at advare en bruger hvis denne bruger er ved at forlade/køre væk fra en parkering, som ikke er afsluttet.

ParkOne benytter lokationsdata til at kunne dokumentere over for en bruger hvor dennes GPS var da en parkering blev oprettet. Dette benyttes til tvister og i tvivlstilfælde, hvis der opstår uenigheder om en parkering.

Opbevaring af personlige oplysninger

ParkOne sletter personlige oplysninger når disse ikke længere skal bruges.

Alle personlige oplysninger opbevares i krypteret form og kan kun tilgås af autoriseret ParkOne personale med et legitimt formål til disse oplysninger.

ParkOne sælger aldrig personlige oplysninger til andre

ParkOne sælger aldrig personlige eller personhenførbare oplysninger til tredje mand.

ParkOne deler kun oplysninger med andre som led i at kunne dokumentere parkeringer eller andre ydelser som ParkOne har udført.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@parkone.dk . Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver

ParkOne.dk og ParkOne Appen ejes og publiceres af:

Needit Two ApS
CVR nr.: 39 01 94 85
Kronprinsessegade 46E
DK-1306 København K
Telefon: 53 53 01 01
Email: info@parkone.dk