Handelsbetingelser

Opdateret den 22. marts 2023

ParkOne-appen (“Appen”) og websitet www.parkone.dk (“Websitet”) ejes og drives af Needit Two ApS (“Needit”). Den elektroniske Parkeringsskive (“Enheden”) er ligeledes udviklet og markedsført af Needit Two ApS.

Vores kontaktoplysninger:

                   Needit Two ApS
                   CVR-nummer: 39019485
                   Adresse: Kronprinsessegade 46E, 1306 København K
                   E-mail: info@parkone.dk

Disse Handelsbetingelser regulerer din brug af Appen, Websitet og Enheden.

Emner:

 • Sådan accepterer du Handelsbetingelserne
 • Krav til brugeren
 • Overholdelse af gældende lovgivning
 • Intellektuelle ejendomsrettigheder
 • Brugerkonto
 • Brug af Website, App og Enhed
 • Betaling
 • Fortrydelsesret ved onlinekøb
 • Mangler
 • Klager
 • Ansvarsfraskrivelse
 • Overdragelse
 • Valg af lov og værneting
 • Ændringer af Handelsbetingelserne

Sådan accepterer du Handelsbetingelserne
Ved at tilgå og anvende Websitet accepterer du samtidig disse Handelsbetingelser. Hvis du ikke er enig i disse Handelsbetingelser, skal du straks forlade Websitet og ophøre med at bruge det og slette din konto, hvis du har registreret en sådan. Ved download og installation af Appen, eller på et hvilket som helst senere tidspunkt, når Handelsbetingelserne er blevet opdateret, har du afkrydset et meddelelsesfelt, der accepterer Handelsbetingelserne. For oplysninger om vores politik om beskyttelse af personoplysninger for Websitet, Appen og Enheden se også Needits Politik om beskyttelse af personoplysninger.

Krav til brugeren
Websitet, Appen og Enheden må kun bruges af personer, der i henhold til gældende lovgivning er berettigede til at indgå juridisk bindende aftaler. De er ikke beregnede til mindreårige. Ved at bruge vores Websted, App eller Enhed angiver du over for os, at du har ret, beføjelse og retsevne til at indgå og overholde disse Handelsbetingelser.

Overholdelse af gældende lovgivning
Du skal overholde gældende lovgivning i det land, hvor du bruger Websitet, Appen og Enheden, herunder lokale lovgivningsmæssige og administrative bestemmelser om kørsel og trafik. Needit ved ikke, om brugen af Appen eller Enheden er lovlig i din jurisdiktion.

Intellektuelle ejendomsrettigheder
Alt indhold på vores Website og vores App og alle data eller kildekoder, der bruges til Websitet eller Appen, tilhører Needit eller én eller flere af vores leverandører. Vi tildeler dig en ikke-eksklusiv, genkaldelig og ikke-overdragelig ret til at få adgang til Websitet og Appen. Din brug af Websitet eller Appen eller dit køb af Enheden giver dig ikke nogen intellektuel ejendomsret til noget indhold.
Du giver os automatisk alle ophavsrettigheder og databaserettigheder til de data, du har registreret via Appen og/eller Enheden, når du bruger Appen og/eller Enheden.

Brugerkonto
For at bruge Websitet, Appen eller Enheden skal du registrere dig som bruger. Du kan til enhver tid annullere din registrering, hvis du ikke ønsker at bruge Websitet, Appen eller Enheden.

Brug af Website, App og Enhed
Websitet, Appen og Enheden er beregnet til at forbedre trafiksikkerheden og reducere din risiko for bøder. Du må kun bruge Websitet, Appen eller Enheden til det tiltænkte formål.
Du må kun bruge Websitet, Appen og Enheden som forbruger – ikke kommercielt. Dette indebærer, at du ikke må tilbyde nogen tredjepart en separat tjeneste, der bruger Websitet, Appen eller Enheden. Du må endvidere ikke integrere Websitet, Appen eller Enheden i en tjeneste, der udbydes af dig eller en tredjepart, og du må ikke videresælge de tjenester, der tilbydes dig via Webstedet, Appen og Enheden.
Du må ikke kopiere eller gemme de data, du får adgang til via Websitet eller Appen.

Betaling
Du betaler for købet af Enheden. Brugen af Websitet og Appen er indtil videre gratis, men vi forbeholder os ret til at suspendere din adgang til vores brugerkonto og til Websitet og/eller Appen, hvis din betaling af Enheden annulleres, eller hvis du fortryder købet af Enheden.
Vi forbeholder os ret til at indføre betalinger for fremtidige opgraderinger af Websitet og/eller Appen.
Vi modtager betaling via VisaDankort, Visa, MasterCard. Vi debiterer ikke din konto, før Enheden er afsendt. Alle beløb er i DKK og inkl.
moms. Vi bruger en godkendt betalingsudbyder og krypterer alle dine kortoplysninger med SSL-protokol (Secure Socket Layer protocol).

Fortrydelsesret ved onlinekøb
Hvis du har købt enheden online, har du 14 dages fortrydelsesret uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen udløber efter 14 dage fra leveringen af den købte Enhed. For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os om din beslutning om at fortryde købet gennem en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt med post eller e-mail eller ved hjælp af standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i Handelsbetingelserne). Du kan ikke annullere købet ved at nægte at modtage Enheden uden samtidig at underrette os.
For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om din udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Hvis du fortryder købet, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostningerne (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der følger af dit valg af en anden type levering af Enheden end den billigste form for ordinær levering, der tilbydes af os), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor vi bliver informeret om din beslutning om at fortryde købet. Du skal dog betale forsendelsesomkostningerne for returnering af Enheden, og du bærer risikoen for Enheden under forsendelsen. Vi udfører tilbagebetalingen ved hjælp af de samme betalingsmidler, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilliget i en anden tilbagebetalingsmetode; under alle omstændigheder vil du ikke blive pålagt gebyrer som følge af en sådan tilbagebetaling.
Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at returnere én eller flere varer, selv om varerne er købt i én ordre. Bemærk dog, at i sådanne tilfælde, hvor du annullerer en del af dit køb, vil dine forsendelsesomkostninger ikke blive refunderet.
Du er ansvarlig for enhver forringelse af Enheden på grund af din håndtering af Enheden, ud over hvad der er påkrævet for at bestemme Enhedens karakter, funktioner og betjening. Dette indebærer, at du kan afprøve Enheden på samme måde, som du ville have gjort det i en fysisk butik, men du må ikke sætte den i faktisk brug. Hvis Enheden afprøves ud over det, der er beskrevet ovenfor, vil vi vurdere den brugte Enhed, og ved annullering af købet vil du derefter kun modtage en del eller intet af købsbeløbet, alt afhængigt af Enhedens værdi. Vi anbefaler, at du returnerer Enheden i den originale emballage; Hvis den originale emballage mangler, kan det medføre en værdiforringelse af Enheden.

Pakker leveres normalt inden for 2-5 dage.
Hvis du har købt Enheden gennem en anden onlineforhandler, er din fortrydelsesret og leveringstid underlagt den pågældende forhandlers vilkår.

Mangler
I henhold til købeloven kan du klage over mangler ved Enheden i 2 år efter købet. Viser der sig en mangel ved Enheden inden 1 år efter leveringen, formodes manglen at have været til stede ved leveringen, medmindre Needit påviser andet, for eksempel at manglen er forårsaget af påførte skader eller på grund af forkert betjening af Enheden.
Hvis din klage er berettiget, kan du enten få Enheden repareret eller ombyttet afhængigt af situationen. I nogle tilfælde kan du være berettiget til at få dine penge tilbage. Du skal returnere Enheden inden for rimelig tid, efter at du har konstateret manglen.
Vi dækker returforsendelsesomkostningerne i et rimeligt omfang. Enheden skal altid pakkes korrekt, når den sendes tilbage. Beskriv i detaljer, hvad manglen er, hvordan du brugte Enheden, og hvornår manglen blev konstateret. Få en kvittering på dine forsendelsesomkostninger, hvis du vil have os til at refundere dine forsendelsesomkostninger. Du kan kontakte os på ovenstående adresse. Hvis du mener, at du har ret til en refusion, bedes du sende os dine bankoplysninger, så vi kan foretage en overførsel.

Klager
Hvis du vil klage over dit køb, skal du kontakte Needit via e-mail: cancellation@parkone.eu eller telefonisk (mellem kl. 10.00 og 14.00 på tlf.: 70 22 15 35). Hvis vi ikke kan finde en fælles løsning, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, via www.forbrug.dk. Du kan også bruge Europa-Kommissionens online klageportal, som primært vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du kan finde klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ansvarsfraskrivelse
Websitet og Appen leveres “som de er”. Needit garanterer på ingen måde, at Websitet eller Appen vil være egnet til dit formål eller være fri for fejl eller afbrydelser.
Du accepterer, at brugen af Websitet, Appen og Enheden sker på egen risiko, og Needit er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller tab som følge af brugen eller manglende evne til at bruge Websitet, Appen eller Enheden.
Needit opfordrer dig udtrykkeligt til at følge hastighedsgrænser og trafikregler, og Needit er ikke ansvarlig for nogen fartbøde, du måtte få, uanset om du blev advaret af Appen eller ej.

Overdragelse
Needit kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Handelsbetingelserne til ethvert selskab inden for samme virksomhedskoncern. Needit kan endvidere overdrage sine rettigheder og forpligtelser til en tredjepart i forbindelse med en fusion, erhvervelse, salg af aktiver eller på anden måde.

Valg af lov og værneting
Handelsbetingelserne er underlagt dansk lovgivning uden hensyntagen til bestemmelser vedrørende lovvalgsregler.
Enhver tvist kan indbringes for danske domstole som valgt værneting i første instans. Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du også indbringe en tvist for de almindelige domstole i det land, hvor du har bopæl.

Ændringer af Handelsbetingelserne

Needit kan til enhver tid og uden varsel ændre Handelsbetingelserne.

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

– Til Needit Two ApS, Hammerholmen 18, 2650 Hvidovre
– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
– Bestilt den (*)/modtaget den (*)
– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
– Dato
(*) Det ikke relevante udstreges